กลับสู่หน้าหลัก RDI
contact us แผนผังเว็บไซต์ RSS Feedส่งอีเมล์หาทีมงาน RDI
Home About Personnel RDI News Researcher Club
 
 
External News / Conference
Invitation to Submit Articles and Attend... < External News / Conference < Home

Invitation to Submit Articles and Attend the International Conferece
date 24-02-2017

Mahidol University and the International Engineering and Technology Insitute (IETI) of Hong Kong have scheduled the upcoming conference, "International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)", for Saturday and Sunday, July 15-16, 2017 at the Novotel Siam Square, Bangkok.

Mahidol University cordially invites all interested parties to attend the event. More details can be found at http://www.ieti.net/ICEMI/index.html


Download download 631 times
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1757365
 
 
RDI Suan Dusit Rajabhat University.
295 Ratchasima Road, Dusit, Bangkok 10300 Tel 0-2244-5280-2 Fax 0-2668-7460

© Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th