ลักษณะบุคลากร
Username *
* Username ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
Password *
Re-Password *
E-Mail *
“กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรใช้ email @dusit.ac.th ในการสมัคร”
  *
 
*กรอกรหัสเพื่อยืนยัน
 
 

เพศ
ชื่่อ นามสกุล
Name Surname
ตำแหน่ง
ประเภทบุคคลากร
สังกัด (สำหรับบุคคลากรภายนอกให้เลือกอื่นๆ)
เลขที่บัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด
ประวัติการศึกษา สาขา สถาบัน
  สาขา สถาบัน
  สาขา สถาบัน
ปัจจุบันศึกษา สาขา สถาบัน
ที่อยู่          
บ้านเลขที่ ซอย ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ    
จังหวัด รหัสไปรษณีย์    
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน
รูปสมาชิก limit 50kb, [กxย]=185x151 pixels
 
Upload File
   


   
   
  THANK YOU

  ท่านได้ทำการสมัครเป็นสมาชิก

  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   
   
   
   

  รบกวนกรอกหรือตรวจสอบข้อมูล ในบริเวนที่มีการเน้นอีกทีครับ

   
   

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460
  © Copyright 2013 www.research.dusit.ac.th