กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
RSS Feed

ข่าวสารทั่วไป
ข่าวการอบรม / สัมมนาภายนอก
ข่าวภายนอก / ทุนวิจัย
ข่าวภายนอก / ประชุมวิชาการ
ข่าวภายนอก / วารสารวิจัย

RSS on www.research.dusit.ac.th
ได้มีบริการรับข่าาวสารในรูปแบบของ RSS Feed ข่าว โดยสามารถทำการ คลิ๊ก
เพื่อเลือกรับข่าวสารของทาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทันที
 
RSS Feed คืออะไร?
RSS (Really Simple Syndication)เป็นบริการที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ หัวข้อข่าวหรือข้อมูลใหม่ ผ่านหน้าจอหรือเครื่องมือรับบริการ RSS Feed ของตนเองอัตโนมัติ (มีเครื่องมือให้เลือกหลายชนิด) โดยผู้รับบริการเพิ่ม URL ของหัวข้อ RSS ที่สนใจ ผ่านเครื่องมือรับบริการเพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้นก็สามารถเรียกดูข้อมูล / ข่าวสารที่มีการปรับปรุงใหม่ได้โดยไม่ต้องคอยเข้าไปดูตามเว็บไซต์ผู้ให้บริการ ว่ามีข้อมูลปรับปรุงใหม่หรือไม่
   
ทำไมต้องใช้ RSS
RSS ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการอัพเดทข้อมูลที่ไม่พร้อมกัน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูตามเว็บไซต์นั้นบ่อยๆ เพราะ RSS จะทำการดึงข้อมูลหรือหัวข้อข่าวสารอัตโนมัติที่ให้บริการ RSS มาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของท่าน 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2176049
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th