กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวภายนอก / ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ค... < ข่าวภายนอก / ประชุมวิชาการ < หน้าหลัก

ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค
date 24-01-2563


 
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://edumis.pn.psu.ac.th/erc2020/


ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2459871
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th