กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวภายนอก / ประชุมวิชาการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโ... < ข่าวภายนอก / ประชุมวิชาการ < หน้าหลัก

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13
date 24-01-2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  จังหวัดชลบุรี

📣 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ird.rmutto.ac.th/ สอบถามโทร. 038-358201 ต่อ 8508-8510
 

 

 

 


ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2459916
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th