กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวการอบรม / สัมมนาภายนอก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมมิฟิ... < ข่าวการอบรม / สัมมนาภายนอก <หน้าหลัก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมมิฟิเคชัน: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม (Gamification: Level Up Your Classroom)
date 06-02-2563

              สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมมิฟิเคชัน: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม (Gamification: Level Up Your Classroom) ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ :http://thailandpod.org/traini…/2020/gamification/course.html  เเละลงทะเบียนได้ที่ :https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdMQN4ICErS0MpcQ…/viewform…
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2459905
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th