กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
ม.สวนดุสิต ออกบูธนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิต... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

ม.สวนดุสิต ออกบูธนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในงานสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร
date 20-12-2562

        พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะเข้าเยี่ยมชมบูธนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงานสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับนวัตกรรมดังกล่าว ได้แก่ ครีมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดกล้วยไม้ไทย ผงล้างหน้าจากสารสกัดขมิ้นชัน (อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง) และแป้งผสมไลโคปีนต้านอนุมูลอิสระ (ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 20 ธันวาคม 2562

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2459904
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th