กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
รายละเอียดการปิดรับเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจ... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

รายละเอียดการปิดรับเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
date 12-12-2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ปิดรับเอกสารเบิกจ่ายเงินวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560
     1.1 งบประมาณแผ่นดินปี 2559 (ไม่รับรองการได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้)
                                                                = วันพุธที่ 20ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.
     1.2.งบประมาณแผ่นดิน และงบบริหาร ปี 2560  = วันจันทร์ที่ 19มีนาคม 2561เวลา 17.00 น.
    
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     2.1.งบประมาณแผ่นดินปี 2561                 = วันจันทร์ที่ 2กรกฎาคม 2561เวลา 17.00 น.
 
สอบถามเพิ่มเติม:   เงินงบประมาณแผ่นดินที่ คุณปาณิสรา อยู่สกุล โทร.5283-4
                              เงินงบบริหารที่ คุณชลากร อยู่คเชนทร์ โทร.5283-4
ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2013619
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th