กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
กิจกรรม RDI
มสด. สร้างชื่อในงาน Seoul International ... < กิจกรรม RDI <หน้าหลัก

มสด. สร้างชื่อในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ที่จัดขึ้น ณ สาธารณรัฐเกาหลี
date 04-12-2560


          สถาบันวิจัยและพัฒนานำทีมนักวิจัยและบุคลากรเข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยในงานSeoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560-3 ธันวาคม 2560 โดยในงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 4 รางวัลจากผลงานที่นำเข้าร่วมจัดแสดง 3 ผลงาน ดังนี้ 1) ถุงมือยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลตและเติมอนุภาคของไคโตซานและนาโนซิลเวอร์เพื่อพัฒนาผิวสัมผัสและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย (ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้รับรางวัล special award และรางวัลเหรียญทองแดง 2) น้ำซอสอาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมปรุงในรีทอร์ทเพาซ์ (ผศ.ดร. กนกกานต์ วีระกุล และผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ 3) เครื่องปรุงจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย (ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ทั้งนี้ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยกว่า 632 ผลงาน จาก 30 ประเทศทั่วโลก

Cr. SDU-PR

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1906698
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th