กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การค้นหาประเด็นวิจั... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การค้นหาประเด็นวิจัย และพัฒนาโครงร่างการวิจัย (proposal) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
date 06-06-2560

         เดือนแห่งการพัฒนาข้อเสนอวิจัย ท่านใดที่กำลังมองหาประเด็นวิจัยหรือยังไม่ทราบว่าจะพัฒนาข้อเสนอในทิศทางไหนดี ตอนนี้ Researcher  Club กำลังดำเนินการค้นหาประเด็นวิจัย และพัฒนาโครงร่างการวิจัย (proposal) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด ท่านใดที่สนใจพัฒนาข้อเสนอที่ตรงกับอัตลักษณ์หรือแบบบูรณาการ สามารถติดต่อขอเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อหัวหน้าคลับ หรือสถาบันวิจัย เบอร์ 02-244-5280-2

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1792250
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th