กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ข่าวสารทั่วไป
ประชาสัมพันธ์โครงการ เสวนาการทำวิจัยด้าน... < ข่าวสารทั่วไป <หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์โครงการ เสวนาการทำวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อหาปัญหาของงานวิจัย
date 06-06-2560

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงวิจัยและคลีนิกวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและและการบริการ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยภายใต้อัตลักษณ์อุตสาหกรรมบริการ ทั้งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เสวนาการทำวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อหาปัญหาของงานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์  เบอร์โทร 02-244-5555

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1792251
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th