กลับสู่หน้าหลัก RDI
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ RSS Feed
หนัาหลัก เกี่ยวกับ RDI บุคลากร RDI ประชาสัมพันธ์ คลินิกวิจัย
 
 
ติดต่อเรา < หน้าหลัก
TH EN
   
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
    295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2244-5280-2
โทรสาร : 0-2668-7460
อีเมล์ : research.sdu@gmail.com
รถประจำทาง  : 12 , 18 , 28 , 56 , 108 , 125 , 515 , 539
ติดต่อบุคลากร : คลิกที่นี่เพื่อดูเบอร์ติดต่อ
วิธีการใช้งาน : 1.ตั้งชื่อในการใช้งานแชทรูม
      ตัวอย่างเช่นใช้ชื่อ "นายชณทัต บุญชูวงศ์"
    2.พิมพ์ข้อความที่จะต้องการติดต่อ
    3.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
   
     
   

 

 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2176051
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

© Copyright 2015 www.research.dusit.ac.th